انجام بازی مارپیچ در کلاس خانم علی آبادی

هر زمان بخواهیم هنر یا مهارت شخصی را ریشه یابی کنیم به حقیقتی می رسیم که اهمیت بازی کردن را نشان می دهد بازی به عنوان یکی از عناصر اصلی آموزش و پرورش کودکان تلقی می شود برای بالا بردن دقت و تمرکز کودکان بازی های بسیاری طراحی شده که اجرای آن برای کودکان بسیار حائز اهمیت است .

یک نمونه از آنها بازی مارپیچ و حرکت ماژیک از میان خط های مارپیچ است به این صورت که طرحی مانند حلزون روی مقوا کشیده می شود و 2 نفر از نوآموزان به وسیله یک ماژیکی که از دو طرف به نخ ضخیم وصل شده است و با کمک یکدیگر ماژیک را از بین خطهای مارپیچ عبور می دهند بایستی دقت کنند تا ماژیک به خطها نزدیک نشود و فقط از بین آنها عبور کند این فعالیت در تاریخ  4  اسفند 1398 در  کلاس اجرا و کودکان به خوبی این کار را انجام دادند. اهداف: افزایش دقت و تمرکز در کودکان ایجاد هیجان در آنها


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20