انجام بازی ماز در کلاس خانم باغبان

بازیهایی مثل بازی ماز ، جور کردن اشکال ناقص پازل و…. به رشد هوش هیجانی و اجتماعی کودک و تقویت قدرت حل مساله او بسیار کمک می کند.

نوگلان در تاریخ 4 اسفند 98 در بازی شاد با ساخت مازی که توسط مربی چیده شده بود ( با لگو) دقایقی شاد و هدفمند را گذراندند این بازی را عزیزان در منزل به کمک والدین به راحتی و با هر شیئی می توانند درست کرده و انجام دهند که به تقویت هوش آنها کمک می کند.

اهداف: ایجاد محیطی شاد و هدفمند جهت شکوفایی و رشد خلاقیت و هوش هیجانی و اجتماعی تقویت مهارت دیداری و هماهنگی چشم و دست – تقویت قدرت حل مساله


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20