انجام معاینات دوره ای وزنی مربی بهداشت خانم غفوری_آبان ماه

سالهایی که کودک در مدرسه ابتدایی و پیش دبستانی می گذراند از نظر تغذیه دوره مهمی است زیرا رشد کودک در این سنین ادامه دارد اگرچه سرعت رشد او کمتر از سال های اول زندگی است بهترین روش و پایه ارزیابی رشد نوآموزان و وضعیت تغذیه تغذیه ای روش سنجش و اندازه گیری وزن و قد و محاسبه شاخص نمای توده بدنی می باشد انجام معاینات قد و وزن در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۰ توسط مربی بهداشت در پیش دبستانی انجام شد


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20