بازدید از آتش نشانی و قدردانی از آتش نشان ها

کودکان عزیز امروز در مرکز آتش نشانی حضور پیدا کردند.

آتش نشانی ، شغل نیست ، عشق است.شعله های سر کش و خشمگین و سوزان را فرو می نشانی با دنیایی از دلهره ، تا هیچ خانواده ای ، شبی را بی خانه پلک نبندد.

کودکان عزیز پیش دبستانی امام حسین (ع) واحد 4 در تاریخ  1 اذر  1397در یک اردو پر شور شرکت کردند و این روز میهمان آتش نشانان قهرمان بودند و در مرکز آموزشی آتش نشانی حضور پیدا کردند.

هم چنین به پاس زحمات و فداکاریهای این بزرگمردان آتش نشان همه کودکان پیش دبستانی امام حسین (ع) واحد 4 هم پیمان شدند که در رعایت نکات ایمنی دقت و توجه بیشتری داشته باشند در بازدید از مرکز آتش نشانی نوآموزان عزیز با اهدا شاخه گل و پیمان نامه های اختصاصی هر کلاس که با اثر انگشت کودکان عزیزمان زیباتر شده بود یاد و خاطره شهدای آتش نشان از جمله شهید ” حمید نوروزی” را گرامی داشتند.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20