بازدید از مرکز آموزشی آتشنشانی_اردیبهشت ماه

آتش‌نشانی یا اطفا حریق، مجموعه اقداماتی است که برای مقابله با آتش انجام شده و شامل خاموش کردن، کنترل و یا هدایت آتش‌های ناخواسته می شود. اهداف آتش‌نشانی حفاظت از سلامت افراد، جلوگیری از آسیب به اموال و حفاظت از محیط زیست است. در همه کشورها سازمان آتش نشانی وجود دارد که وظیفه مقابله با آتش، سوانح و حوادث مختلف را برعهده دارد. آتش نشان فردی است که انواع مهارت های اطفا حریق و عملیات امداد و نجات را دارد. او از افراد و اموال آنها در برابر آتش و سایر خطرات محافظت کرده و در شرایط اضطراری به آنان کمک می کند. همچنین درباره مسایل ایمنی به افراد آموزش و مشاوره میدهد .در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ اردوی آتش نشانی برگزار شد.در این اردو نوآموزان عزیز ابتدا با عبور از زیر قرآن کریم و با صدقه دادن راهی این اردو شدند. در مرکز آموزشی آتش نشانی ، آتش نشان مهربان سرکار خانم بشیان انواع آموزش ها برای مقابله با آتش ، دود و خطرات ناشی از آتش را به نوآموزان متذکر شدند .همچنین آتش نشان های مهربان نوآموزان را با انواع وسایل خطرناک در منزل آشنا کردند. و از خطرات استفاده از آسانسور و وسایل خطرناک در آشپزخانه با نوآموزان صحبت کردند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20