بازدید از موزه حیاط وحش

موزه‌ها ابزاری مهم برای تبادل فرهنگی، غنی‌سازی فرهنگی و ایجاد درک متقابل، همکاری و صلح میان مردمان است». چرا که فرهنگ و تمدّن هر قوم و ملّتی از طریق اشیاء دیده می شود.

موزه عبارت است از مكان گردآوری ، نگهداری ، مطالعه ، بررسی كردن و به نمایش گذاشتن نعمتهای فرهنگی یا طبیعی به منظور آموزش ، پژوهش و ارزش دادن به این مجموعه ها و لذت بردن از آنها .

 

مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) در خصوص اهمیت میراث فرهنگی و موزه فرموده اند:

آثار تاریخی و باستانی نشان دهنده اوج هنر عماری در میان این مردم در طول تاریخ گذشته است. اینها چیزهایی است که گذشته تاریخی یک ملت را رنگ و رونق می بخشد و مردم می توانند گذشته، تاریخ و ریشه های خود را پیدا کنند.

در تاریخ 10 بهمن 1398 به همراه گل دختران و گل پسران  بازدیدازموزه حیات وحش داشتیم با کلی مسابقه پرهیجان درمورد نحوه زندگی  حیوانات ، اهلی یا  وحشی بودن هر کدام از حیوانات و در آخر به کسانی که در مسابقه برنده شدند کتاب هدیه داده شد .


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20