بازدید فضای آموزشی پیش دبستانی با همکاری مربی بهداشت خانم غفوری_بهمن ماه

بهداشت محیط برای کودکان و سلامت محیطی زمینه ای است که بررسی می کند چگونه مواد یا سایر عوامل محیطی روی سلامت انسان تأثیر دارند. وجود مواد شیمیایی طبیعی و انسانی که در هوا، آب، مواد غذایی، سموم دفع آفات، مواد تمیز کننده، مبلمان و ساختمان ها و منازل وجود دارد، مربوط به تنظیمات مراقبت های اولیه و آموزش است.طی بازدید بازرسان بهداشت دانشگاه علوم پزشکی از واحد پیش دبستانی شماره ۴ در تاریخ 5 بهمن ماه 1400 از محیط و فضای آموزشی پیش دبستانی و کسب امتیاز مورد نظر طبق چک لیست ارائه شده از وزارت بهداشت به دلیل رعایت کامل موازین بهداشتی در پیش دبستانی.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20