بازي الگو يابي کلاس خانم سالاری پیش2_آذر ماه

 الگویابی یکی از مهمترین مهارت‌های اولیه است.در الگویابی مهارت حل مسئله در کودکان تقویت می‌شود زیرا باید کودک با منطق و دقت به رابطه‌ها فکر کند و ذهن او درگیر شده و تفکر انتقادی تقویت می‌شود. یادگیری الگو‌ها بسیار آسان و در قالب بازی سرگرم کننده است.ما می‌توانیم الگو‌ها را در اطراف ببینیم و بشنویم و بطور فیزیکی بسازیم. در تاریخ 3 آذر ماه 1400 در کلاس به فعالیت الگو یابی پرداخته شد و هدف از اين بازي سپردن رنگ ها به حافظه بدون اين كه در حين بازي ترتيب رنگ هارو نگاه كنند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20