بازی با توپ کلاس خانم اروندی_مهرماه

به کمک چند لیوان و یک توپ این بازی رامی‌توانیم انجام دهیم. این بازی افزون بر تقویت ماهیچه‌های کودکان سبب افزایش قدرت تمرکز در آنان می‌شود و کودک با کنترل نفس خود با بهره گیری از فوت کردن توپ را هدایت می‌کند. در راستای این بازی نوآموزان کلاس خانم اروندی در تاریخ 25 مهرماه 1401 بخوبی آن را انجام دادند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20