بازی با نمک کلاس خانم اروندی پیش2_آبان ماه

بازی با نمک یک فعالیت حسی مفید برای تحریک حس لامسه کودکان است.نقاشی کردن با انگشتها روی سینی بزرگ نمک برای کودکان جذاب است آنها با کشیدن دست خود روی سطح نمک به راحتی می توانند نقاشی خود را پاک کنند و از نو شروع کنند.چون نوآموزانمون  الفبا را آموخته اند نوشتن حروف روی سینی نمک کار بسیار جذابی برایشان بود. و همچنید به جنس نمک توجه کردیم وقتی انسان یک مشت نمک در دستانش بگیرد نمی تواند آنها را نگه دارد چون از لا به لای انگشتانش بیرون می ریزد.در تاریخ  19 آبان ماه 1400 در کلاس به بازی نمکی پرداختیم و  نوآموزانمون با جنس و ساختار نمک آشنا شدند.

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20