بازی تشخیص راست و چپ – کلاس خانم باغبان

بازی شاد و راحت برای آشنایی با راست و چپ بدن

امروز10 مهر98 با ترسیم شکل و دست کودک بر روی مقواهای رنگی (دست و پای راست – مثلا صورتی و دست و پای چپ بنفش)
و گذاشتن آنها روی زمین از کودک می خواهم که پای چپ و دست جپ خود را بر روی رنگ بنفش و پا ودست راست خود را روی رنگ صورتی قرار داده و جلو برود. پسران گلم از انجام این بازی بسیار لذت بردند و در حین انجام یک بازی شاد و مفرح آموزش چپ و راست را نیز آموختند.
اهداف : شناخت رنگها ،چپ و راست بدن خود را بهتر می شتاسد ،تقسیم فضایی بهتری پیدا می کند ،تمرکز و دقت افزایش می باد

 


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20