بازی تقویت مهارت حرکتی خانم نیلیاتی_مهرماه

در تاریخ 12 مهرماه 1401 بازی هدفمند توسط نوآموزان کلاس خانم نیلیاتی برگزار شد. در این بازی هدفمند نوآموزان باید ابتدا توپ را از درون حلقه عبور داده و طرف مقابل توپ را بگیرند. هدف از انجام این فعالیت هماهنگی بین چشم و دست، افزایش دقت و تمرکز ،تقویت عضلات و هماهنگی بین اندام‌ها می‌باشد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20