بازی حرکتی گروهی کلاس خانم بادپر_آبان ماه

در تاریخ ۲۴ آبان ماه 1401 نوآموزان کلاس خانم بادپر یک بازی حرکتی گروهی را با هم اجرا کردند.
این بازی چند هدف را دنبال میکرد.
🔹درک مفهوم غلطیدن
🔹درک مفهوم جهیدن
🔹رعایت نوبت گیری
🔹تقویت قدرت تاب آوری و صبر
🔹انجام مرحله به مرحله بازی
در این بازی ابتدا نوآموزان عمل غلطیدن را تمرین کردند، غلطیدن بعضی‌ها در یک خط راست و بعضی در یک خط منحنی حرکت می‌کردند. پس از غلطیدن در مرحله بعد نوآموز از داخل حلقه ها به حالت پرش و جهیدن عبور می‌کند. نوآموزان باید تلاش کنند هنگام عبور از داخل حلقه‌ها با دیواره حلقه برخورد نکنند و بازی را تا انتها دنبال کنند. این بازی را می‌توان بصورت برعکس هم انجام داد یعنی اول مرحله جهیدن و بعد غلطیدن.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20