بازی خش خش برگهای پاییزی – کلاس خانم نوقابی

آشنایی با خصوصیات پاییز و مشاهده ی طبیعت و رنگهای پاییزی و علاقمند کردن کودکان به بررسی محیط پیرامون انجام شد.

پاییز وفادار ترین فصل خداست حافظه ی خیس خیابان های شهر را همیشه همراهی می کند  هی می بارد و می بارد… و هر سال عاشق تر از گذشته هایش گونه های سرخ درختان شهر را

به لرزه می اندازد به اندام درختان و چقدر دلتنگ می شوند برگ های عاشق برای لمس تن زمین که گاهی افتادن نتیجه ی عشق است…

مردان آهنین خانم نوقابی امروز 13 آبان 98 بعد از جمع آوری برگهای پاییزی امروز با راه رفتن روی برگها به صدای خش خش برگها توجه کردند و ضمن تمرکز بر حس شنوایی به لمس کردن و دیدن تغیییرات برگهای پائیز توجه کردند .


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20