بازی ریاضی با مفهوم تشخیص الگو در کلاس خانم علی آبادی

بازی پیدا کردن و کامل کردن شکل بر اساس الگوی مشخص شده انجام شد.

ریاضی راه و رسم زندگانی است و نمودارش خطوط مهربانی است . ریاضی چالش برانگیز ترین و  مهم ترین آموزش محسوب می شود.  یادگیری مفاهیم ابتدایی و پایه ریاضیات حداقل به دلیل کاربردی که در زندگی روز مره همه ما دارند بسیار اهمیت دارد و باید از همان ابتدا و در کودکی آموزش ریاضی را برای کودکان مورد توجه قرار دهیم .  آموزش ریاضی به کودکان پرورش ذهن کودک برای تفکر به شیوه منطقی و ایجاد پیش زمینه های اولیه برای شروع درک مفاهیم ریاضی است . یادگیری هر موضوعی در ریاضی نیازمند این است که فرد نسبت به آن موضوع احساس نیاز کند و کنجکاو شود که آن مطلب را بیاموزد و یاد بگیرد .  الگو یابی یکی از مباحثی است که در ریاضی زیاد مورد توجه قرار می گیرد.  الگو یابی به معنی یافتن رابطه بین اشکال و اعداد و ادامه دادن آن رابطه است.  در واقع الگو یابی و یافتن رابطه بین مفاهیم از مطالب آموزشی ریاضی و حل مساله است تا کودک بتواند به راحتی مسائل را حل کند . در تاریخ 4 اسفند 1398 بازی الگو یابی در کلاس اجرا شد .


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20