بازی مهارتی لی‌لی کلاس خانم واعظی_آبان ماه

زمانی که کودک در پی نیازهای غریزی خود رها می‌شود، ساز و کارهای درونی و بیرونی او همه فعال می‌شوند، آرامش درونی پیدا می‌کنند، تمرکز می‌کنند و فکرش را به کار می‌اندازد و خلاقیتش را بروز می‌دهد.
نوآموزان کلاس خانم واعظی در تاریخ 4 آبان ماه 1401 بازی هدفمند و مهارتی لی‌لی را به صورت گروهی انجام دادند. در این بازی کودکان روی یک پا مانند لی‌لی قرار می‌گیرند و با حفظ تعادل سعی می‌کنند مانع ها رو بردارند.
هدف از این بازی گروهی و هدفمند: حفظ تعادل، هماهنگی مغز با دیگر اعضای بدن، دقت و تمرکز و…


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20