بازی هدفدار با توپ در کلاس خانم قائمی

کودکان مهارت گرفتن و پرت کردن توپ را به تدریج کسب میکنند. برای این منظور، مهارت حرکتی درشت هماهنگی دست و چشم و واکنش‌های آنها باید بهبود پیدا کند. (توپ داره میاد سمت من؛ شاید باید برش دارم!). اما مدت‌ها قبل از آنکه بتواند توپی را پاس بدهد کاری را یاد می‌گیرد که از آن خیلی احساس رضایت می‌کند: اولین باری که بتواند توپ را بگیرد خیلی بیشتر از آنکه برایش توپ را پرت کنید برایش جذابیت دارد. به وضوج می‌توانید لبخند رضایت را روی چهره او مشاهده کنید.

در تاریخ 4 مهرماه 98 ، گل دخترهای کلاس خانم قائمی لحظات شادی به بازی در کنار هم پرداختند. این بازی که در قالب مسابقه طراحی شده بود، با هدف سنجش تشخیص رنگ ها و الگویابی برای نوآموزان ترتیب داده شده بود.نوآموزان می بایست توپ های رنگی را بوسیله تکه مقوای رول شده با الگویی که خانم قائمی برایشان مشخص کرده بود روی هم بچینند. هدف از این بازی تقویت توانایی های حرکتی ظریف و حفظ تعادل، افزایش دقت و تمرکز و بهبود هماهنگی دیداری حرکتی نوآموزان بود.

 


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20