بازی هدفمند تقویت مهارتهای حرکتی کلاس خانم نیلیاتی پیش2_فروردین ماه

در تاریخ 31 فروردین ماه 1401 نوآموزان عزیز برای تقویت هوش فضایی ، تقویت عضلات دست ،تقویت مهارت های حرکتی درشت مانند سینه‌خیز ،افزایش دقت و تمرکز و افزایش سرعت عمل این بازی هدف خود را انجام دادند. انجام این بازی به اینگونه است که ابتدا نوآموزان توپ را برداشته و از بالای حلقه های موجود رد شوند سپس توپ را نشانه گیری کرده و داخل سطل بیاندازند سپس به صورت سینه‌خیز مسیر را طی کرده و از زیر حلقه ها عبور کند


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20