بازی هدفمند توپ و سیب کلاس خانم مصطفی‌پور_آبان ماه

نوآموزان عزیز کلاس خانم مصطفی‌پور در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۱ توانستند به خوبی بازی هدفمند توپ و سبد را انجام بدهند و لحظات شادی را رقم بزنند.
هدف از انجام بازی توپ و سبد: هماهنگی بین چشم و دست، تقویت توجه و تمرکز، تقویت صبر و رعایت نوبت، آموزش رنگ و ریاضیات، برنامه ریزی و تصمیم گیری، تفکر و حل مساله می‌باشد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20