بازی هدفمند هماهنگی و تعادل بدنی کلاس خانم نیلیاتی_آبان ماه

نوآموزان توانمند کلاس خانم نیلیاتی در تاریخ 5 آبان ماه 1401 بازی هماهنگی و تعادل بدنی را فرا گرفتند. نوآموزان در ابتدا باید در مرکز دایره قرار بگیرند وسپس یه پای خود را بالا ببرند و با دقت و تمرکز و حفظ تعادل با پای دیگر توپها را از روی مانع پرتاب کنند. این فعالیت در کودکان به افزایش رشد مهارت‌های حرکتی درشت و بالا بردن حفظ تعادل بدنی و افزایش دقت و تمرکز کمک می‌کند و گل پسران عزیزم بدرستی این فعالیت را انجام دادند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20