بازی هدفمند کلاس خانم اروندی_آبان ماه

بازی‌های مهارتی و حرکتی برای کودکان باعث افزایش توجه و تمرکز دیداری در کودکان می‌شود. همچنین هماهنگی چشم و دست کودک در فرایند این بازی تقویت می‌شود. نوآموزان عزیز کلاس خانم اروندی در تاریخ 28 آبان ماه 1401 این بازی هدفمند را که شامل حس چابکی، سرعت عمل، هماهنگی چشم و دست و لذت و شادی بود را به خوبی انجام دادند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20