بازی هدفمند کلاس خانم نیلیاتی پیش2_فروردین ماه

بازی و ورزش در زندگی کودکان نقش اساسی و حیاتی را ایفا می کند . بچه ها از بازی و ورزش لذت می برند و فرصت های خوبی را برای بیان احساسات خود می یابند.امروزه روشن شده است که بسیاری از هدفهای اساسی تربیتــی در بازیها موجود است و از طریق بازیها به صورت آموزش غیر مستقیم و مستقیم به هــدفهای اساســی تربیتی چون جسمی ، عقلانی ،اجتماعی،عاطفی و اخلاقی می توان رسید.در تاریخ ۲۵ فروردین ماه 1401 به بازی هدفمندی پرداختیم که در این بازی به تقویت عضلات دست و پا و گردن، افزایش تمرکز، افزایش دقت دیداری ،افزایش سرعت و چالاکی و پردازش اطلاعات در مغز دانش آموزان در این بازی باید با دقت و تمرکز توپ را بر روی لیوان بعدی بدون افتادن بر روی زمین قرار دهند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20