بازی و ریاضی الگویابی بر اساس رنگ کلاس خانم واعظی پیش2_آبان ماه

بازی های فکری عموما باعث می‌شوند نوآموزان در ذهن خود برنامه‌ریزی،تحلیل و تلاش کنند و اطلاعاتی را به خاطر بسپارند که در شکست دادن حریفان به کمکشان می‌آید. وقتی که مغز به اندازه کافی به کار گرفته شود از پیری و اختلالات حافظه جلوگیری می کند در تاریخ 21 آذرماه 1400 در کلاس با استفاده از وسایل دور ریختنی (تلق و کاغذ رنگی یک بازی فکری برای نوگلان ساخته شد که بچه ها الگوها را بیشتر تمرین کنند و درحافظه بسپارند
هدف از انجام بازی فکری:

1_ بهبود حافظه

2_ الگویابی براساس رنگ با الگوها

3_ افزایش سرعت انتقال و تقویت مهارت‌های شناختی


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20