بازی و ریاضی کلاس خانم نیلیاتی پیش2_آذر ماه

بسیاری از ما وقتی واژه ریاضی را می‌شنویم، یاد اعداد و ارقام صرف و مسائل پیچیده آن می‌افتیم.ما از آموزش ریاضی به کودکان بیشتر به عنوان یک بازی در دوران پیش دبستانی یاد می کنیم.بازی ریاضی کودکان بازی ای است که کودکان در خلال آن یاد می گیرند که چگونه از اعداد و ارقام در زندگی روزمره خود استفاده کنند.تمام کودکان اموزش را از طریق بازی بهتر یاد میگیرند و بهتر در حافظه ماندگار است . در تاریخ 1 آذر ماه 1400 در کلاس به فعالیت بازی و ریاضی پرداختیم

هدف از انجام این بازی

1 تثبیت رنگها در حافظه بلند مدت

2 سرعت عمل و چابکی

3 هماهنگی بین چشم و دست

4 تقویت هوش ریاضی


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20