بازی و ریاضی کلاس خانم واعظی پیش2_دی ماه

در تاریخ 26 دی ماه 1400 نوآموزان در کلاس با مفهوم  (همان قدر، هم اندازه و مساوی) آشنا شدند و با استفاده از مهره هایی که توسط مربی در طرف چپ و راست تخته قرار گرفته بود با توجه به تعداد مهره های طرف چپ به همان مقدار از طرف راست مهره جدا کردند و با این مفاهیم بیشتر آشنا شدند
هدف:

1_ تقویت هوش ریاضی

2_ افزایسش اعتماد به نفس

3_ تقویت هوش فضایی ودرک اجسام


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20