بازی گروهی جسمی حرکتی ( حرکات درشت ) – کلاس خانم باغبان

بازی هدفمند حرکتی جهت شادی عزیزان و رشد مهارت های حرکتی

 

در تاریخ 1 بهمن 98  نوگلانم به صورت گروهی دست در دست هم دایره ای ساختند و سپس دستها را بر زمین گذاشته به صورتی که فقط دستها و نوک انگشتان پا روی زمین قرار گیرد و زانو ها با زمین تماسی نداشته باشد سپس مربی توپی را در اختیار عزیزان قرار می دهد و بچه ها باید با دست توپ را کنترل کرده و آن را به دوست کناری خود منتقل کنند به طوری که روی زمین هم نیفتند با این بازی ساعتی شاد و پر هیجان وابسته سرشار از انرژی و تقویت عضلات برای عزیزان فراهم می شود.


اهداف: بازی جسمی حرکتی هدفمند جهت تقویت مهارت های حرکتی – تقویت عضلات دست و پا – تقویت حفظ تعادل و تمرکز عزیزان

 


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20