بازی گروهی هدفمند کلاس خانم باغبان پیش2_فروردین ماه

گل‌های نازنین در تاریخ ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۱ پر انرژی و پر هیجان حرکات ورزشی و بازی گروهی خود را انجام دادند بازی پرتاب توپ و گرفتن توپ
اهداف:

1_تقویت عضلات ظریف
2_افزایش عکس العمل
3_افزایش مهارت دیداری و شنیداری
4_افزایش توانمندی‌های عضلانی و قدرتی


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20