برداشتن اجسام کوچک با استفاده از دو انگشت – کلاس خانم نوقابی

مهارتهای حرکتی از مهمترین مهارتهای کودک در این سن محسوب می شود که باعث توانمندی وی می گردد در تاریخ 30 دی 98 نوگلان خانم نوقابی در قالب مونته سوری و بازی هدفمند که مربی تدارک دیده بودند به یکی از اهداف مهم دست ورزی و افزایش تعادل بین عضلات ظریف و مغز و چشم دست یافتند .

این هدف در قالب بازی و مسابقه با 2 گروه 2 نفره انجام می شود و از هر کدام از گروهها خواسته شد تا یک شکل معین مثلا مربع یا مثلث را از بین اشکال جدا نماید و فقط با استفاده از 2 انگشت شصت و سبابه که مهمترین اعضا نوشتن و گرفتن مداد در دست می باشد اشکال را جدا و در جای مخصوص خود قرار دهند.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20