بررسی کپسول آتشنشانی مربی بهداشت خانم غفوری _آذرماه

داشتن آگاهی در مورد مقابله با آتش سوزی می تواند کمک بسیار زیادی به ما می کند که تصمیم های درستی در زمان آتش سوزی بگیریم.از این جهت کپسول های آتش نشانی در پیش دبستانی در تاریخ 23 آذر ماه 1400 توسط مربی بهداشت خانم غفوری مورد بررسی قرار گرفت.

طبق دستورالعمل کپسول های بهداشت باید :

۱_ارتفاع نصب کپسول ها با زمین طبق استاندارد ۱۵۰ سانتی متر می باشد

۲_ بدنه شیلنگ دستگیره و درجه به طور منظم بازدید میشود و سالم می باشند.

۳_ هر دو کپسول موجود در پیش دبستانی دارای کارت شارژ هستند و تاریخ شارژ مجدد آنها مشخص شده است.

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20