برگزاری اردوی تفریحی شهر بازی

وجود تکنولوژیهایی نظیر کامپیوتر و تماشای تلویزیون بچه ها بیشتر وقت خود را داخل منزل می گذرانند و نگرانی از این بابت منجر به انجام مطالعات فراوانی گردید و نتیجه منتشر شده حکایت از تاثیر منفی این موضوع بر روی سلامت و رشد کودکان است.

بازی در فضای باز

امروزه خانواده ها به زندگی ماشینی در شهرهای بزرگ روی آورده اند و اغلب آنها در آپارتمان زندگی می کنند. والدین ساعات کمتری کنار فرزندان هستند و آدم ها تنهاتر شده اند. این تنهایی به کودکان هم رسیده و آنها کمتر با دوستان و همسالان همسایه ارتباط برقرار می کنند. از طرف دیگر والدین تمایلی ندارند فرزندان شان را مانند قدیم به کوچه و خیابان بفرستند. بازی هایی مانند تیله بازی، قایم باشک و … تقریبا دیگر وجود ندارند. به طور کلی، بازی های کودکانه شکل دیگری گرفته اند اما باید این نکته را بازگو کنیم که هیچ چیز مانند بازی کودکان در فضای باز نمی تواند باعث رشد شناختی، جسمی، روانی و … آنها شود.

کودکی دنیای رنگ های شاد و روز های روشن است . کودکی پرواز در دشت خیال است همچون قاصدکی رها و سبک بال در باد. در تاریخ چهارشنبه 22 آبان 1398 به همت مدیر محترم مرکز بچه ها به شهربازی رفتند در این اردوی تفریحی بچه ها با شور و حالی‌ کودکی یک روز خاطره انگیز را در کنار هم در دفترچه خاطراتشان ثبت کردند.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20