برگزاری جشنواره بازی پدر و کودک

جشنواره بازی با حضور پدرهای گرامی و کودکان عزیز اجرا شد.

اصل مهم در شکل گرفتن شخصیت سالم در کودکان بازی ، اسباب بازی ،هم بازی آنقدر چیزهایی که کودکان از بازی کردن یاد می گیرند زیاد است که چیز دیگری نمی تواند جایگزین آن شود زمانی که والدین با کودکان وقت می گذارند قرار است دنیای کودک را در ک کنند و از قالب یک انسان بزرگسال بیرون بیایند و کودک درون خود را بیرون بکشند زمانی که بتوانند از بزرگسالی خود فاصله بگیرند و کودک درونشان با کودک زمان دیگر وقتی را بگذرانند به رشد خود کمک می کنند و بیشتر کودک خود را به رسیدن به بهترین حس کمک می کنند .

6 دی 97 در پیش دبستانی جشنواره بازی ” پدر و کودک ” با حضور عمو ورزشی (استاد محمدی کارشناس ارشد تربیت بدنی) برگزار شد و پدرهای مهربان با حضور پر شور خود فضایی شاد و صمیمی برای همه کودکان عزیز ایجاد کردند .

 


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20