برگزاری جشنواره پائیز

پاییز وفادار ترین فصل خداست / حافظه ی خیس خیابان های شهر را  همیشه همراهی می کند / هی می بارد و می بارد… / و هر سال عاشق تر از گذشته هایش گونه های سرخ درختان شهر را می بوسد و لرزه می اندازد به اندام درختان و چقدر دلتنگ می شوند برگ های عاشق برای لمس تن زمین که گاهی افتادن نتیجه ی عشق است…

نوآموزان عزیز در تاریخ 26 آذر 1398 در پیش دبستانی جشنواره پاییز خاطره انگیز را اجرا کردند در این مراسم کودکان عزیز همراه خانواده های محترمشان جعبه های گنجینه پاییزی و نمادهایی از پاییز راتهیه کردند کودکان عزیر در طی سه ماه با خصوصیات پاییز آشنا شدند و در این کاردستی ها نشانه هایی از پاییز را جمع آوری کردند.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20