برگزاری جلسه دیدار مربیان با اولیا در پایان فصل

انجمن اوليا و مربيان مظهر همکاري خانه و مدرسه در امر تعليم و تربيت کودکان و نوجوانان است. خانه و مدرسه دو نهاد تربيتي مهم به شمار مي آيند که در صدر عوامل تاثيرگذار بر روند رشد و تکامل رفتار و منش نوباوگان جامعه قرارداشته از اين رو مهمترين عامل در تربيت ورشد فکري و اخلاقي ، هماهنگي و همسويي نظري و عملي ميان مربيان و خانواده است.هر يک از دو کانون خانه و مدرسه به تنهايي امکان عمل موفقيت آميز نخواهد داشت و بايد به عنوان يک مرکز و يک نهاد تعليماتي و تربيتي تلقي شوند و مجموعه سياست و برنامه ريزي هايي که آموزش و پرورش تدوين و به اجرا مي گذارد در اين دو کانون براساس يک سياست،بينش و هدف خاصي دنبال مي شود از این رو در تاریخ ۱۴ دی ماه ۱۴۰۰ جلسه دیدار با اولیا و مربیان برگزار گردید والدین با حضور در این جلسه در جریان آموزش‌ها از ابتدای سال قرار گرفتند و پیگیر مسائل فرزند خود شدند


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20