برگزاری غرفه ناشران به مناسبت هفته کتابخوانی_آذر ماه

برگزاری نمایشگاه ناشران کوچک در هفته کتاب و کتابخوانی کتاب خواندن برای کودک را در معرض انواع موضوعات فرهنگ ها ایده ها قرار می دهداو درک می‌کند که دانش گسترده‌ای در جهان وجود دارد و تشنه یادگیری و غرق شدن در موضوعات مختلف می شود در تاریخ 26 آذر ماه  1400 نمایشگاهی از کتاب های ساخته دست نوآموزان عزیز برگزار شد والدین عزیز با حضور در نمایشگاه کتاب های تهیه شده توسط ناشران کوچک را با مبلغ دلخواه خریداری کرده از نمایشگاه کتاب به رسم هدیه کتاب یا بازی فکری برای نوآموزان عزیز تهیه کردند هدف از برگزاری این نمایشگاه ترویج کتاب خواندن و بالا بردن سواد مالی نوآموز بود


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20