برگزاری مراسم شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی

آنقدر از وجود تو می ترسیدند که در دل سیاهی شب آن هم نه از راه زمین، بلکه آسمان تو را پر پر کردند. این را بدان در ایران غیور مردانی به مانند تو زیاد هستند. تفکر سردار سلیمانی هر روز در دل و ذهن مردم زاده می شود و این دشمن خونخوار باید بداند که با هر بار کشتن یک سردار سلیمانی، صدها سردار سلیمانی دیگر متولد خواهند شد.تو یکی از فرشتگان خدا بودی که گویی برای پاسداری از مردم ایران پا به زمین نهاده بودی و اکنون رفتی و پر کشیدی راه تو برای همیشه ادامه خواهد داشت.

در تاریخ 14 دی ما 1398 به مناسبت شهادت سردار دلها مهد سیاه پوش ایشان شد در و دیوار مهد را پرچم های سیاهی بستیم لباس سیاه به تن کردیم و صدای صوت قرآن و سرود حماسی برایشان سردادیم و ضمن تسلیت، شهادت ایشان را تبریک گفتیم.  یادش در دلها همیشه زنده است  آسمانی شدنت مبارک ای مرد خدا تو از همان اول هم جایت روی زمین نبود تو جایت بین ما زمینی ها نبود. غیرت و شرف تو را کمتر انسانیست که داشته باشد.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20