برگزاری کارگاه آموزشی – کلاس خانم علی آبادی

جان‌ های جهانیان به لب آمده است

جان در پی حق، داوطلب آمده است

جمهوری اسلامی ما در این قرن

فجری است که در ظلمت شب آمده است

امروزه یادگیری و رشد فعالیت های خلاق و آموزش تفسیر و تاویل زیبایی شناسی هنری و تصویری حین رشد کودکان مهم تر از دیگر فاکتورهای رشد و یادگیری آن هاست آشپزی یکی از این هنرهاست.آشپزی می تواند به کودکان خردسال کمک کند بعضی از مفاهیم پایه ریاضی را یاد گرفته و تمرین کنند و مهارتهای زبانی خود را بسازند تجربه درست کردن و وعده های غذایی می تواند به ساختن اعتماد به نفس شان کمک کند و پایه گذار عادات غذایی سالم برای آنها باشد امروز به مناسبت ایام الله 22 بهمن  امروز 21 بهمن 1398 کارگاه آموزشی ترتیب داده شد تا کودکان گلمان از بودن کنار هم و کار گروهی لذت ببرند در این کار گاه کودکان عزیزمان با درست کردن ژله به شکل گل رز آشنا شده و پس از آماده شدن میل کردند .


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20