بزرگداشت روز معلولین کلاس خانم سالاری پیش2_آذر ماه

بزرگترین پیام روز جهانی معلولین برای ما این است که معلول را تافته ای جدا بافته ندانیم،موجودی که از کره ای دیگر، فضایی دیگر و شاید جهانی دیگر به این جهان پای نهاده،موجودی که نه او را با ما کاری است و نه ما را با او کاری،بلکه بر عکس تلنگری است بر ما که شاید ما نیز روزی به درد او دچار گردیم و در فراق سلامت انگشت حسرت به دندان بخائیم و چشم انتظار کمک و مساعدت آنانی باشیم که از نعمت سلامت به حد کفایت برخوردارند،کسانی که شاید آنان نیز ما را فراموش کرده باشند.در تاریخ 13 آذر ماه 1400 به مناسبت روز جهاني معلولين همراه نوآموزان عزيز انيميشن زيبایی با همين موضوع درمورد معلوليت تماشا كرديم و در راستاي فعاليت آموزش هايي كه داشتیم  با كودكان بحث و گفتگو داشتيم و نقاشي بسيار زيبایی با همين موضوع کشیده شد و رنگ آميزي انجام دادند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20