بزرگداشت معلولین کلاس خانم واعظی پیش2_آذر ماه

در تاریخ 12 آذرماه 1400 به مناسبت روز معلولین،پس از تماشای کلیپ در همین راستا و قصه گویی و توضیحات در رابطه با معلولین،نوآموزان آموخته های خود را با یک نقاشی به نمایش گذاشتند.در کلاس به بحث و گفتگو پرداختیم و طی صحبت با نوآموزان سوال هایی از قبیل به چه کسانی معلول می‌گویند؟؟ معلولین چند دسته هستند؟؟ وظیفه ی ما در قبال معلولین چیست؟؟ طرح شد

معولیلت نگاه ویژه خداوند بـه انسانهایی اسـت ،کـه بیشتر از بقیه دوستشان دارد

اهداف :

1_ آشنایی با معلولین

2_ گسترش واژه ی لغات

3_ ارزش های زندگی (احترام گذاشتن، همدردی و همدلی، مشارکت و کارگروهی


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20