بزرگداشت مقام مادر شهید در کلاس خانم قائمی

ساخت کار خلاق به مناسبت بزرگداشت مقام مادر شهید در دفتر خلاقیت

درود خدای توانا بر مادرانی که پس از هجرت جگر گوشه گان دلبندشان به نشانه ای از پیکر پاک آنان دل بستند و به آن نیز دست نیافتند و با این همه با صبوری خود نقشی استثنایی از خود بر جا نهادند پاداش این صبر بزرگ ، روشنی چشم آنان به مژده رحمت الهی خواهد بود.

در تاریخ 19 بهمن 1398 در ادامه ی توضیحات مربی در خصوص بزرگداشت این روز خانم قائمی از نوآموزانش خواست تا با کاغذهای رنگی ، لاله های زیبا با کاغذ و تا بسازند و در دفتر خلاقیت بچسبانند ،  همچنین مربی  از جایگاه رفیع و بلند مادران شهید در نزد خداوند برای نوآموزان نکاتی را گفتند .


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20