تحویل عکس و فیلم نوآموزان به خانواده ها

دلخوشی های کوچک یعنی ….
نقش بستن یک لبخند ، از نگاهی پر مهر به یک عکس و یادآوری خاطره های گذشته…

یعنی ذوقی از توصیف خاطره های خوب گذشته …
زندگی همین دلخوشی های کوچک است
زندگی یعنی یک نگاه ساده و تنها چند خاطره …..
بعضی وقتها شریک تمام خاطراتمان فقط چند عکس ساده است

 

با توجه به آماده شدن عکسها و فیلم نو آموزان و گرد آوری خاطرات خوب در کنار هم بودن ، با اعلام زمان بندی های اعلام شده در ذیل ، عکسهای نو آموزان در محل پیش دبستانی با رعایت پروتکل های بهداشتی از روز دوشنبه ۱۳ مرداد ماه ۹۹ تحویل خانواده های محترم می گردد.

  • دوشنبه ۱۳ مرداد ماه 1399 : کلاس خانم عباسیان  /  ساعت ۹ صبح الی ۱۱
  • چهارشنبه ۱۵ مرداد ماه 1399 : کلاس خانم نوقابی  / ساعت ۸ صبح الی ۹:۳۰
  • چهارشنبه ۱۵ مرداد ماه 1399 : کلاس خانم باغبان  / ساعت ۱۰ صبح الی ۱۱:۳۰
  • دوشنبه ۲۰ مرداد ماه 1399 : کلاس خانم قائمی  / ساعت ۸ صبح الی ۸ ۹:۳۰
  • دوشنبه ۲۰ مرداد ماه 1399 : کلاس خانم خشنودی  / ساعت ۱۰ صبح الی ۱۱:۳۰
  • چهارشنبه ۲۲ مرداد 1399 : کلاس خانم علی ابادی / ساعت ۸ صبح الی ۹:۳۰
  • چهارشنبه ۲۲ مرداد 1399 : کلاس خانم کاوه  / ساعت ۱۰ صبح الی ۱۱:۳۰

برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20