تعیین بهداشتیار توسط مربی بهداشت_آبان ماه

رشد و پرورش ابعاد جسمی روانی و اجتماعی دانش آموزان از طریق جلب مشارکت فعال خود آنان ، و آماده نمودن شان برای پذیرش مسئولیت های بزرگ و مهم اجتماعی حال و آینده می باشد. ارتقای سطح بهداشت عمومی و مدارس و رسیدن سلامتی به عنوان بهترین نعمت و سرمایه فردی و اجتماعی به جایگاه و اهمیت واقعی خود در جامعه دارد . از این جهت هر هفته یکی از نو آموزان به عنوان بهداشتیار کلاس انتخاب خواهد شد هدف از این کار :افزایش حس اعتماد به نفس و مسئولیت پذیری نوآموزان،الگو قرار گرفتن کودکان مرتب و منضبط برای سایر نوآموزان ،تلاش سایر نوگلان برای رسیدن به مقام بهداشت یاری.در تاریخ 29 آبان ماه 1400  توسط مربی بهداشت خانم غفوری در تمامی کلاس ها بهداشتیار انتخاب گردید.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20