تعیین کتاب یار کلاس خانم سالاری پیش2_آذر ماه

یکی از نو آموزان عزیزمون با عنوان کتاب يار در تاریخ 8 آذر ماه 1400 به همراه دوستانش به كتابخانه مهد كودك مراجعه كرده و به توضيع كتاب هاي داستان بین دوستانش پرداخته و همچنین تذكرات لازم جهت حف کتاب به دوستانش كه به صورت امانت اين كتاب رو كاملا حفظ و نگهداري كنند و بعد از اتمام تصوير خواني خودش آن ها را جمع كرده و مقررات عمومی کتابخانه را برای دوستانش توضیح داد.

۱. رعایت سکوت و حفظ آرامش
۲.درگوشي حرف زدن با دوستان كناري
٣.عدم استفاده از مواد خوراکی و آشامیدنی در سالن‌های مطالعه

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20