تقویت مهارت های حرکتی – کلاس خانم قائمی

بازی حلقه ها با پرش جفت پا در حلقه به منظور افزایش دقت و تمرکز و تقویت مهارت های حرکتی انجام شد.

7 بهمن 98 خانم قائمی در جهت ارتقاء مهارت های حرکتی بازی جالبی بوسیله حلقه ها با نوآموزانش انجام داد هدف مربی علاوه بر تقویت ماهیچه ها با پرش جفت پا تکرار و تمرین مفاهیم ریاضی از جمله عقب جلو و شمارش نیز بود روال بازی این گونه بود که نوآموزان یکی یکی داخل حلقه هایی که بصورت گرد چیده شده بود می ایستادند و مربی از آنها می خواست مثلا چهارخانه به جلو با جفت پا و یا دو خانه به عقب با جفت پا حرکت کنند گل دختران لذت فراوان از این بازی بردند و لحظاتی را به شادی به مسابقه پرداختند .همچنین این بازی در راستای تقویت مهارت های حرکتی گل دختران انجام شد .

 


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20