تقویت هویت دینی و علائق مذهبی کلاس خانم باغبان پیش2_آذر ماه

 علاقه به کارهایی که خدا دوست دارد همانگونه که بدن ما به اکسیژن،آب و غذا نیاز دارد تا زنده بماند،روح جوان ما نیز به گفتگوی با خدا نیازمند است،نماز بهترین شکل خدا دوستی است.طبق مباحثی که در جشن قرآن و نماز در تاریخ 21 و 22 آذرماه 1400 به عزیزانمان آموزش داده شد،آداب نماز خواندن:وضو،لباس نمازگزار،قبله،اذان،چگونه نماز بخوانیم؟
اهداف:
1_ دوستی با خدا در بهار زندگی
2_ عادت به عبادت  از سنین پایین
3_ کسب قدرت معنوی  برای بزرگسالی
4_ سپاس گزاری از خداوند برای نعمت های فراوان
5_ بهره بردن از ثواب و پاداش چند برابری نسبت به بزرگترها
6_ عمل به توصیه ی پیامبر اسلام( ص) یعنی شروع نماز از هفت سالگی


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20