تمرین تنفس کلاس خانم نیلیاتی پیش 2_آبان ماه

بازی مکش بازی تمرین تنفس عمیق است. کاری که به بچه ها در کنترل هیجاناتشان کمک می کند. در این بازی نیز کودک نیازمند است تا نفس خود را برای لحظاتی نگهدارد تا کار رساندن کاغذ به هدف به إتمام برسد. نگهداشتن نفس به دنبالش کشیدن نفس عمیق را خواهد داشت. هر چه کودک بتواند عمیق تر نفس بکشد مدت زمان طولانی تری میتواند کار مکش را انجام دهد.حالا یک نی برداشته و به کودک  نشان دهید که با مکیدن هوا میتوانید یک کاغذ را بلند کرده و در هوا نگهدارید.در تاریخ 16 آبان ماه 1400 داخل حیاط مرکز به بازی و سرگرمی تقویت تنفس پرداختیم.اهداف این بازی،انجام این بازی تقویت دقت و تمرکز ومکیدن هوا به داخل و تقویت عضلات دهانی و تقویت گفتار کودکان….تقویت سرعت عمل..تفکیک رنگها ….


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20