نقاشی نوآموزان عزیز برای جشنواره کودک و محرم توسط مربی نقاشی خانم آقایی_مهرماه

در تاریخ 20 مهرماه 1401 تمرین نقاشی در مورد محرم و کشیدن خیمه و درخت نخل و…توسط مربی نقاشی خانم آقایی انجام شد. همچنین نوآموزان عزیز تمرین کشیدن گل لاله که نماد شهیدان است را داشتند. این تمرین برای تقویت تخیل نوآموزان بسیار موثر است.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20