تهیه لوح فارغ التحصیلی برای نوآموازن

در مهد کودک
آموخته ایم درس حساب و زبان
خداحافظ مربی مهربان
خداحافظ ای مدیر خوش زبان
مهد من ای مهد عشق و رویا
باشد همیشه خاطرت یاد ما

 

 

با همکاری دلسوزانه ی مربیان محترم پیش دبستانی برای کلیه ی کودکان عزیز لوح فارغ التحصیلی آماده شد.

برنامه ریزی شد که لوح های آماده شده به همراه هدیه ی یادبودی به شرح ذیل بصورت کلاسی با رعایت پروتکل های بهداشتی تحویل خانواده های محترم گردد.

  • دوشنبه ۱۳ مرداد ماه 1399 : کلاس خانم عباسیان  /  ساعت ۹ صبح الی ۱۱
  • چهارشنبه ۱۵ مرداد ماه 1399 : کلاس خانم نوقابی  / ساعت ۸ صبح الی ۹:۳۰
  • چهارشنبه ۱۵ مرداد ماه 1399 : کلاس خانم باغبان  / ساعت ۱۰ صبح الی ۱۱:۳۰
  • دوشنبه ۲۰ مرداد ماه 1399 : کلاس خانم قائمی  / ساعت ۸ صبح الی ۸ ۹:۳۰
  • دوشنبه ۲۰ مرداد ماه 1399 : کلاس خانم خشنودی  / ساعت ۱۰ صبح الی ۱۱:۳۰
  • چهارشنبه ۲۲ مرداد 1399 : کلاس خانم علی ابادی / ساعت ۸ صبح الی ۹:۳۰
  • چهارشنبه ۲۲ مرداد 1399 : کلاس خانم کاوه  / ساعت ۱۰ صبح الی ۱۱:۳۰

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20