تکنیک نقاشی فصل پائیز کلاس خانم نیلیاتی_آبان ماه

تمامی کودکان نیازمند فعالیتی می‌باشند که بتواند آن‌ها را سرگرم کنند. یکی از کارهایی که می‌توان با آن کودکان را سر ذوق آورد و همچنین آنها را سرگرم کرد، ساخت کاردستی می‌باشد.
هدف از انجام این فعالیت، زیبا سازی واحدکار پاییز با یکی دیگر از تکنیکهای نقاشی و چاپ با گوش پاکن .نوآموزان عزیز کلاس خانم نیلیاتی در تاریخ 9 آبان ماه 1401 بعداز آشنایی با رنگ‌های پائیزی (زرد، قرمز،نارنجی) این‌ کاردستی زیبا را درست کردند. باتوجه به رنگ‌ برگ درختان نوآموزان درخت‌های زیبای پائیزی را با گوش پاک‌کن خلق کردند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20