تکنیک چاپ در هنر و نقاشی کودکان کلاس خانم باغبان پیش2_فروردین ماه

این هنر برای کودکان طوری طراحی و اجرا میشود که کودکان در چند مورد مهارتهای آنها تقویت شود. مثلا اولین هدف در این روش ایجاد اعتماد بنقس در کودکان برای اینکه احساس کنندکه نقاشی یک حس ساده به همراه بازی و تنوع است و در کنار آن تکرار یک طرح برای کودکان حس بسیار خوشایندی دارد. از دیگر مهارت های این هنر برای بچه ها مهارت در استفاده از ابزار در کنده کاری و یاد گیری بعضی مفاهیم نیز میتوان نام برد از این رو گل‌های نازنین در تاریخ 23 فروردین ماه 1401 پس از آشنایی با فصل بهار وماههای زیبای ( فروردین،اردیبهشت خرداد) وخصوصیات فصل بهار،باتکنیک چاپ پلاستیک وقلم مو ،گلهای زیبایی را ترسیم کردند،احسنت برگل دختران توانمندم


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20