حضور نوآموزان در تئاتر کودکانه

نوآموزان به تئاتر کودکانه رفتند.

به طور کلی هنر در شخصیت همه افراد نقش بازی می‌کند و بنابراین تئا‌تر نیز در کودک‌‌ همان تاثیری را دارد که هر هنر دیگری ممکن است داشته باشد. اگر کودک در معرض آموزش تئا‌تر قرار بگیرد، تاثیرگذاری این هنر در شخصیت او چند برابر می‌شود و اگر به عنوان تماشاگر مخاطب تئا‌تر باشد، اولین نتیجه آن تزکیه روحی برای فرد است که انسان‌ها از گذشته تا به امروز در جستجوی آن هستند و این هنر برای کودکان آرامش را در سنین بزرگسالی‌ به همراه دارد. در واقع آرامش روحی در سنین بالا ارمغان تئا‌تر برای افرادی است که از کودکی به تماشای آن نشسته‌اند زیرا تئا‌تر به انسان‌ها قدرت تذهیب، تعمق و اندیشه می‌دهد.
در تاریخ 19 آذرماه 98 کودکان عزیز از تئاتر کودکانه باموضوع اجتماعی (من نبودم دستم بود تقصیر آستینم بود) بازدید داشتند و پس ازپایان این بازدید درباره موضوعات مطرح شده با مربی خودبحث وگفت وگو کردند.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20